Mersko število

Kadar izmerimo neko količino, to zapišemo s številko in enoto, na primer 5 cm. 5 je mersko število, cm so merska enota.

» FIZIKA 8