Merjenje

je postopek, s katerim skušamo določiti značilnosti nekega predmeta. 

Za merjenje fizikalnih količin uporabljamo merske priprave ali merilnike. Meritev zapišemo z merskim številom in enoto.

Ponavadi uporabljamo mednarodni sistem enot.


» FIZIKA 8