Vidljivost (Visibility)

Določi vidljivost posamezne celice od točke opazovanja.

» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno