Določitev projekcije (Define Projection)

To orodje prepiše podatke koordinatnega sistema (projekcijo zemljevida in datum), shranjeno z nabori podatkov. Uporabno je za podatkovne baze, ki imajo določen neznan ali nepravilen koordinatni sistem.

Vir: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Define_Projection/001700000077000000/


» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno