FUZZY LINEAR

FUZZY funkcija definirana z linearno transformacijo med določeno minimalno vrednostjo in določeno maksimalno vrednostjo.


http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/FuzzyLinear/005m0000003s000000/

» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno