Poravnavanje roba enega shapefilea na rob drugega shapefilea (Snap)

Skript poravna rob ali točke enega shapefiela z robom drugega shapefilea, ki se nahaja v radiju, ki ga določimo. Poravnava je lahko narejena na najbližjo točko, rob ali končno točko linije ali poligona. Skript lahko uporabimo za topološko nepravilne vektorske linijske ali poligonske podatke, ki bi lahko predstavljali težavo pri nadaljnjih analizah.

» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno