Linijska gostota (Line Density)

Izračuna razsežnost na enoto območja iz linij, ki se nahajajo v polmeru okoli vsake celice.


http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/line-density.htm

» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno