Trend (3D)

Interpolira površje s točkami, ki uporabljajo metodo trenda. 


http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/3d-analyst-toolbox/trend.htm


» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno