Nova projekcija (New Projection)

Vsili novo projekcijo večim shapefilom naenkrat.

Povezava: https://gis.stackexchange.com/questions/261709/how-to-write-arcpy-script-to-impose-new-projection-on-multiple-shapefiles

» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno