Naklon (Slope)

Izračuna naklon površja

Povezava: https://gis.stackexchange.com/questions/120262/arcpy-slope-script-trouble-saving

» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno