Reklasifikacija (Reclassify)

Reklacifikacija (sprememba) vrednosti rastrskega sloja.

Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/reclassify.htm

» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno