Razdelitev rastrov (slice)

Razdeli ali prerazporedi obseg vrednosti vhodnih celic na območja z enakim intervalom, enako površino ali na naravne skupine (natural breaks).


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/slice.htm 

» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno