Evklidska razdalja (Euclidean Distance)

Za vsako celico izračuna evklidsko razdaljo do najbližjega vira.

» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno