Primerjanje rastrov (Raster compare)

Primerja lastnosti dveh rastrskih podatkovnih nizov, dveh rastrskih katalogov, ali dveh skupaj zlepljenih rastrov, ter prikaže rezultate primerjave. 


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/data-management-toolbox/raster-compare.htm

» Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno