Tuesday, 28 November 2023, 2:15 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Andreja Borišek- nemščina (NEM)
Glossary: Slovarček BARVE