Monday, 11 December 2023, 5:33 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Andreja Borišek- nemščina (NEM)
Glossary: Slovarček BARVE