Sunday, 5 February 2023, 10:01 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Andreja Borišek- nemščina (NEM)
Glossary: Slovarček BARVE