Sunday, 19 May 2024, 11:08 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Andreja Borišek- nemščina (NEM)
Glossary: Slovarček BARVE