Friday, 21 June 2024, 5:41 AM
Site: Skupnosti SIO
Course: Andreja Borišek- nemščina (NEM)
Glossary: Slovarček BARVE
B

barva

die Farbe (-n)

BELA

weiß