Monday, 4 December 2023, 1:55 AM
Site: Skupnosti SIO
Course: Andreja Borišek- nemščina (NEM)
Glossary: Slovarček DRUŽINA
T

TETA

die Tante (-n) - teta