Sunday, 21 July 2024, 7:37 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Andreja Borišek- nemščina (NEM)
Glossary: Slovarček DRUŽINA
T

TETA

die Tante (-n) - teta