Sunday, 19 May 2024, 10:31 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Andreja Borišek- nemščina (NEM)
Glossary: Slovarček DRUŽINA
O

OČE

der Vater (¨-) - oče

OTROK

das Kind (-er) - otrok