Thursday, 25 July 2024, 2:01 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Andreja Borišek- nemščina (NEM)
Glossary: Slovarček DRUŽINA
B

BABICA

die Großmutter (¨-), die Oma (-s) - babica

BRAT

der Bruder (¨-) - brat

BRATJE IN SESTRE

die Geschwister - bratje in sestre

BRATRANEC

der Cousin (-s) - bratranec