Sunday, 21 July 2024, 6:58 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Andreja Borišek- nemščina (NEM)
Glossary: Slovarček DRUŽINA
O

OČE

der Vater (¨-) - oče

OTROK

das Kind (-er) - otrok