Thursday, 23 May 2024, 4:30 AM
Site: Skupnosti SIO
Course: ŠS - Geografija OŠ (ŠS-GEO-OŠ)
Glossary: OPV - odgovori na pogosta vprašanja (FAQ) in geografski šolski slovarček
V

večernica - četrtkova, geografska

Videokonferenčno polurno srečanje geografov v zimskem času tretji četrtek ob 20.00. Praviloma na naslovu https://vox.arnes.si/zrss_si-geografija

Pobudnik zanjo je bila e-razvojna skupina geografov, podpirata pa jo Društvo učiteljev geografije Slovenije in ZRSŠ.