Monday, 22 July 2024, 4:54 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: ŠS - Geografija OŠ (ŠS-GEO-OŠ)
Glossary: OPV - odgovori na pogosta vprašanja (FAQ) in geografski šolski slovarček
T

tabor DUGS

Vsakoletno jesensko dvodnevno izobraževalno srečanje učiteljev geografije. Organizator DUGS, sodeluje tudi ZRSŠ.