Friday, 21 June 2024, 6:27 AM
Site: Skupnosti SIO
Course: ŠS - Geografija OŠ (ŠS-GEO-OŠ)
Glossary: OPV - odgovori na pogosta vprašanja (FAQ) in geografski šolski slovarček
S

scenarij

dramsko besedilo z opisi dogajanja in dialogi za snemanje dramskih del in oddaj na filmski, magnetoskopski trak (SSKJ)

----------------------------------

V slovensko šolo se ga z imenom učni scenarij vpeljuje kot::

a) dokument, s katerim bi učitelj že vnaprej zapisal in predvidel vse učne okoliščine;

b) dokument programiranega pouka:

c) neustrezna prestavitev angleškega "learning scenario", ki pomeni učno pripravo

č) razširjena sprotna priprava, iz katere bi bilo bolj razvidno kaj pri pouku učitelj pričakuje od sebe in učencev (zgolj dodatni dokument nekaterih projektov, da se lažje razvije razmislek med pričakovanji in uresničevanjem)

--------------------------------------

Ločeno mnenje:

d) element dodatne možnosti za nadzorovanje učiteljevega dela

e) željo učitelja, da bi bil učni režiser

I.L.