Sunday, 21 July 2024, 7:29 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: ŠS - Geografija OŠ (ŠS-GEO-OŠ)
Glossary: OPV - odgovori na pogosta vprašanja (FAQ) in geografski šolski slovarček
A

avtonomija

samostojnost; položaj, v katerem sam upravljaš z razmerami in procesi, ki niso neposredno predpisani.

---------------------------------------------------------

učiteljeva avtonomnost - učiteljeva pravica, da (v okviru pravil) sam načrtuje in izvaja pouk

avtonomija šolskega prostora - učiteljeva dolžnost, da pouk in njegove udeležence zaščiti pred zunanjo prisilo in notranjo prisilo, ki ne izhaja iz splošnih družbenih in zakonsko opredeljenih načel.

----------------------------------------------------------

Ločeno mnenje:

Učitelj lahko samjostojno izbira učne metode in vsebine. Ne sme pa samovoljno interpretirati ali relativizirati (v imenu avtonimije) demokratično dogovorjenih šolskih pravil, pravilnikov in zakonodaje.

I.L.