Wednesday, 23 June 2021, 8:14 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Aplikacije (Aplikacije)
Glossary: Galerija spletnih in mobilnih geoinformacijskih aplikacij za terensko delo
I

Invazivne vrste

Invazivne vrste so vse večji problem. Njihovo prepoznavanje pripomore k učinkoviti borbi in krepitvi zavesti; koristno za lokalno okolje.


Katalog izbranih invazivnih rastlin je dostopen tudi iz same aplikacije na terenu.


Preberi QR kodo s pametnim telefonom in zaženi aplikacijo.