Saturday, 25 September 2021, 2:57 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Drugo (Drugo)
Glossary: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
V

Vidljivost (Visibility)

Določi vidljivost posamezne celice od točke opazovanja.