nedelja, 8. december 2019, 14:36
Spletno mesto: Skupnost SIO
Predmet: Drugo (Drugo)
Slovar: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
V

Vidljivost (Visibility)

Določi vidljivost posamezne celice od točke opazovanja.