četrtek, 19. september 2019, 10:52
Spletno mesto: Skupnost SIO
Predmet: Drugo (Drugo)
Slovar: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
V

Vidljivost (Visibility)

Določi vidljivost posamezne celice od točke opazovanja.