petek, 18. september 2020, 12:10
Spletno mesto: Skupnost SIO
Predmet: Drugo (Drugo)
Slovar: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
S

Seštevanje (Addition)

Sešteje vrednosti dveh rastrov na podlagi celic.

Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/analyze/arcpy-spatial-analyst/arithmetic-plus-operator.htm