Saturday, 25 September 2021, 1:40 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Drugo (Drugo)
Glossary: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
S

Seštevanje (Addition)