petek, 18. september 2020, 13:49
Spletno mesto: Skupnost SIO
Predmet: Drugo (Drugo)
Slovar: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
R

Razdelitev rastrov (slice)

Razdeli ali prerazporedi obseg vrednosti vhodnih celic na območja z enakim intervalom, enako površino ali na naravne skupine (natural breaks).


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/slice.htm 

Reklasifikacija (Reclassify)

Reklacifikacija (sprememba) vrednosti rastrskega sloja.

Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/reclassify.htm