petek, 18. september 2020, 12:01
Spletno mesto: Skupnost SIO
Predmet: Drugo (Drugo)
Slovar: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
N

Naklon (Slope)

Izračuna naklon površja

Povezava: https://gis.stackexchange.com/questions/120262/arcpy-slope-script-trouble-saving

Neighborhood Circle

Z določanjem radiusa (po številu celic ali v merski enoti) določamo velikost sosedstva neke celice


http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/NbrCircle/005m0000005w000000/

Nova projekcija (New Projection)

Vsili novo projekcijo večim shapefilom naenkrat.

Povezava: https://gis.stackexchange.com/questions/261709/how-to-write-arcpy-script-to-impose-new-projection-on-multiple-shapefiles