petek, 18. september 2020, 13:48
Spletno mesto: Skupnost SIO
Predmet: Drugo (Drugo)
Slovar: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
M

MCDA analiza TOPSIS

TOPSIS tehnika rangiranja kriterijev