sobota, 5 december 2020, 18:09
Spletno mesto: Skupnost SIO
Predmet: Drugo (Drugo)
Slovar: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
I

Import MODIS EVI

Orodje neposredno iz spleta prenese posnetek MODIS v obliki veg. indeksa EVI, za izbrano območje in datum

Interpolacija (Kriging)

Iz mozaika v raster (Mosaic To New Raster)

Izvoz datoteke MXD v PDF

Skript izvozi datoteko mxd, ki se nahaja na določeni lokaciji, v datoteko pdf. Nastavljati je mogoče vse izvozne parametre, ki jih lahko nastavimo pri izvozu iz odprtega dokumenta.