Thursday, 9 December 2021, 7:21 AM
Site: Skupnosti SIO
Course: Drugo (Drugo)
Glossary: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno