Tuesday, 21 September 2021, 5:08 AM
Site: Skupnosti SIO
Course: Drugo (Drugo)
Glossary: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno