petek, 18. september 2020, 12:51
Spletno mesto: Skupnost SIO
Predmet: Drugo (Drugo)
Slovar: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
E

Evklidska razdalja (Euclidean Distance)

Za vsako celico izračuna evklidsko razdaljo do najbližjega vira.

Extract By Mask

Ekstrahira celice rastra, ki ustrezajo območjem, ki jih definira "maska".


Vir: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Extract_by_Mask/009z0000002n000000/