nedelja, 9 maj 2021, 17:48
Spletno mesto: Skupnosti SIO
Predmet: Drugo (Drugo)
Slovar: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
D

Določitev projekcije (Define Projection)

To orodje prepiše podatke koordinatnega sistema (projekcijo zemljevida in datum), shranjeno z nabori podatkov. Uporabno je za podatkovne baze, ki imajo določen neznan ali nepravilen koordinatni sistem.Dolžina toka (Flow Lenght)

Izračuna dolžino toka navzgor oz. navzdol ali obteži razdaljo vzdolž poti toka vsake celice. 


VIR: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Flow_Length/009z00000053000000/