Monday, 16 May 2022, 7:59 PM
Site: Skupnosti SIO
Course: Drugo (Drugo)
Glossary: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
A

Akumulacija toka (Flow Accumulation)

Ustvari raster akumuliranega toka v vsako celico, ki je zaznamovana z upoštevanjem teže za vse celice naklona. 


VIR: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Flow_Accumulation/009z00000051000000/C

Create Filled Contours - izdelaj plastnice z višinskimi pasovi

Contours are lines that connect locations of equal value in a raster dataset. They are useful because they can show the shape of the phenomena represented by the raster surface that may be otherwise difficult to see.

In addition to raster and contour line representations of surfaces, visualizing and symbolizing surfaces as contour polygons can provide useful capabilities.  For example, querying the particular polygon can give you the area of elevation values between 100 m and 200 m, or allow you to select the polygon that represents the perimeter of a water body, or summarize all the vegetation types within each contour range.

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=22d6a18db6e246a08a9411fcc5a1f32d

D

Določitev projekcije (Define Projection)

To orodje prepiše podatke koordinatnega sistema (projekcijo zemljevida in datum), shranjeno z nabori podatkov. Uporabno je za podatkovne baze, ki imajo določen neznan ali nepravilen koordinatni sistem.Dolžina toka (Flow Lenght)

Izračuna dolžino toka navzgor oz. navzdol ali obteži razdaljo vzdolž poti toka vsake celice. 


VIR: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Flow_Length/009z00000053000000/

E

Evklidska razdalja (Euclidean Distance)

Za vsako celico izračuna evklidsko razdaljo do najbližjega vira.

Extract By Mask

Ekstrahira celice rastra, ki ustrezajo območjem, ki jih definira "maska".


Vir: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Extract_by_Mask/009z0000002n000000/ 

F

FUZZY LINEAR

FUZZY funkcija definirana z linearno transformacijo med določeno minimalno vrednostjo in določeno maksimalno vrednostjo.


http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/FuzzyLinear/005m0000003s000000/

FUZZYGAUSSIAN

FUZZY funkcija definirana s pomočjo normalne porazdelitve. Temelji na določeni središčni točki in se zmanjšuje do 0.

http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/FuzzyGaussian/005m00000039000000/

I

Import MODIS EVI

Orodje neposredno iz spleta prenese posnetek MODIS v obliki veg. indeksa EVI, za izbrano območje in datum

Interpolacija (Kriging)