Saturday, 2 July 2022, 7:39 AM
Site: Skupnosti SIO
Course: Drugo (Drugo)
Glossary: Katalog izbranih skriptov za python, R, lahko tudi makri za Excel / Google Sheets in podobno
A

Akumulacija toka (Flow Accumulation)

Ustvari raster akumuliranega toka v vsako celico, ki je zaznamovana z upoštevanjem teže za vse celice naklona. 


VIR: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Flow_Accumulation/009z00000051000000/C

Create Filled Contours - izdelaj plastnice z višinskimi pasovi

Contours are lines that connect locations of equal value in a raster dataset. They are useful because they can show the shape of the phenomena represented by the raster surface that may be otherwise difficult to see.

In addition to raster and contour line representations of surfaces, visualizing and symbolizing surfaces as contour polygons can provide useful capabilities.  For example, querying the particular polygon can give you the area of elevation values between 100 m and 200 m, or allow you to select the polygon that represents the perimeter of a water body, or summarize all the vegetation types within each contour range.

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=22d6a18db6e246a08a9411fcc5a1f32d

D

Določitev projekcije (Define Projection)

To orodje prepiše podatke koordinatnega sistema (projekcijo zemljevida in datum), shranjeno z nabori podatkov. Uporabno je za podatkovne baze, ki imajo določen neznan ali nepravilen koordinatni sistem.Dolžina toka (Flow Lenght)

Izračuna dolžino toka navzgor oz. navzdol ali obteži razdaljo vzdolž poti toka vsake celice. 


VIR: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Flow_Length/009z00000053000000/

E

Evklidska razdalja (Euclidean Distance)

Za vsako celico izračuna evklidsko razdaljo do najbližjega vira.

Extract By Mask

Ekstrahira celice rastra, ki ustrezajo območjem, ki jih definira "maska".


Vir: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Extract_by_Mask/009z0000002n000000/ 

F

FUZZY LINEAR

FUZZY funkcija definirana z linearno transformacijo med določeno minimalno vrednostjo in določeno maksimalno vrednostjo.


http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/FuzzyLinear/005m0000003s000000/

FUZZYGAUSSIAN

FUZZY funkcija definirana s pomočjo normalne porazdelitve. Temelji na določeni središčni točki in se zmanjšuje do 0.

http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/FuzzyGaussian/005m00000039000000/

I

Import MODIS EVI

Orodje neposredno iz spleta prenese posnetek MODIS v obliki veg. indeksa EVI, za izbrano območje in datum

Interpolacija (Kriging)

Iz mozaika v raster (Mosaic To New Raster)

Izvoz datoteke MXD v PDF

Skript izvozi datoteko mxd, ki se nahaja na določeni lokaciji, v datoteko pdf. Nastavljati je mogoče vse izvozne parametre, ki jih lahko nastavimo pri izvozu iz odprtega dokumenta.

K

Kopiraj raster (Copy Raster)

Shrani kopijo rastrskih podatkov ali pretvori mozaični podatkovni niz v en sam rastrski sloj


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/copy-raster.htm

L

Linijska gostota (Line Density)

Izračuna razsežnost na enoto območja iz linij, ki se nahajajo v polmeru okoli vsake celice.


http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/line-density.htm

M

MCDA analiza TOPSIS

TOPSIS tehnika rangiranja kriterijev
N

Naklon (Slope)

Neighborhood Circle

Z določanjem radiusa (po številu celic ali v merski enoti) določamo velikost sosedstva neke celice


http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/NbrCircle/005m0000005w000000/

Nova projekcija (New Projection)

P

Poravnavanje roba enega shapefilea na rob drugega shapefilea (Snap)

Skript poravna rob ali točke enega shapefiela z robom drugega shapefilea, ki se nahaja v radiju, ki ga določimo. Poravnava je lahko narejena na najbližjo točko, rob ali končno točko linije ali poligona. Skript lahko uporabimo za topološko nepravilne vektorske linijske ali poligonske podatke, ki bi lahko predstavljali težavo pri nadaljnjih analizah.

Primerjanje rastrov (Raster compare)

Primerja lastnosti dveh rastrskih podatkovnih nizov, dveh rastrskih katalogov, ali dveh skupaj zlepljenih rastrov, ter prikaže rezultate primerjave. 


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/data-management-toolbox/raster-compare.htm

Pro Change Detector - prepznavanje sprememb med feature sloji

Detect changes or differences between two feature layers and output feature classes of added, deleted and unchanged features.

This tool lets you do brute force change detection between two File Geodatabase feature layers and write the delta and unchanged features to new feature classes.  If your data has a known primary key then features with any key value in both added and deleted outputs will be an update in DBMS terms.

You can choose any combination of geometry and attributes to define your comparison and you can have selections on both input feature layers to further refine your area or features of interest.  When working with selections the reading of input features will appear to be irregular in speed, this is because only selected features are reported "percent complete" while the entire dataset is scanned by the FMEObjects process.

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=aa1517232ee04870915a9222fac7e7c9

R

Razdelitev rastrov (slice)

Razdeli ali prerazporedi obseg vrednosti vhodnih celic na območja z enakim intervalom, enako površino ali na naravne skupine (natural breaks).


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/slice.htm 

Reklasifikacija (Reclassify)

Reklacifikacija (sprememba) vrednosti rastrskega sloja.

Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/reclassify.htm

S

Seštevanje (Addition)

T

Trend (3D)

Interpolira površje s točkami, ki uporabljajo metodo trenda. 


http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/3d-analyst-toolbox/trend.htm


U

Ustvari naključni raster (Create Random Raster)

Ustvari nov rastrski podatkovni niz z distribucijo, ki jo definirate sami


Vir: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/create-random-raster.htm

V

Vidljivost (Visibility)

Določi vidljivost posamezne celice od točke opazovanja.