četrtek, 4. junij 2020, 07:27
Spletno mesto: Skupnost SIO
Predmet: SOD-Sodelov@lnica Geografija (SOD-GEO)
Slovar: Zabavna geografska terminologija
C

Cerknica

manjša in mlajša sestrica od Cerknega