Svetlana Makarovič

Naloga 1 (Rok: Y. X.)

Sporoči nam, katero izmed besedil Svetlane Makarovič je tvoje najljubše. Razloži, kaj te pri besedilu najbolj navdušuje (in kaj ti morda ni najbolj všeč).  

Naloga 2 (Rok: Z. X.)

Preberi odgovore svojih kolegov, kolegic in pri vsaj dveh dopiši svoje vrašanje v zvezi s predstavljenim besedilom. 

Naloga 3 (Rok: W. X.)

Kratko odgovori na vprašanja, ki si jih dobil/a o svojem najljubšem besedilu Svetlane Makarovič.(V tem forumu še ni tem za razpravo)