Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?

29. maja 2018 je na MIZŠ ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič javno prejela Poročilo strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in  srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS). Skupino RINOS je ministrica imenovala v letu 2016.

Povezave:

Poročilo obsega nekaj več kot 100 strani. Poleg analize stanja v Sloveniji in 16 državah po svetu, opisa računalniškega mišljenja ter priporočil pri izdelavi kurikuluma računalništva in informatike v OŠ in SŠ poročilo zajema tudi predloge za nadgradnjo in nujne spremembe obstoječega stanja v izobraževanju, in iscer:
  1. UČNI NAČRTI: Uvesti temeljne vsebine RIN v kurikul vrtcev ter učne načrte osnovne in srednjih šol ter pri tem razvijati zavedanje vzajemnega vpliva med tehnologijo in družbo.
  2. PREVERJANJE: Zagotoviti celovito preverjanje opismenjevanja in uporabe tehnologij v okviru vseh predmetov skladno z obstoječimi učnimi načrti.
  3. UČITELJI: Postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in nadaljnje strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju RIN. 
  4. DELEŽNIKI: Vzpostaviti sistema odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN.
Na tem mestu lahko zapišete svoje komentarje ali predloge na objavljeno poročilo.

Seznam razprav. Prikaz 8 od 8 razprav
Stanje Razprava Začel(a) Zadnja objava Odgovori Dejanja
Slika SEO Consultant
SEO Consultant
Slika SEO Consultant
SEO Consultant
0
Slika OBC OBCTOP
OBC OBCTOP
Slika OBC OBCTOP
OBC OBCTOP
0
Slika Sneha Kruhi
Sneha Kruhi
Slika Sneha Kruhi
Sneha Kruhi
0
Slika Boihin Selalu
Boihin Selalu
Slika Boihin Selalu
Boihin Selalu
0
Tks sir
Slika Doan Pham
Doan Pham
Slika Doan Pham
Doan Pham
0
ok
Slika Mancini Celestine H
Mancini Celestine H
Slika Mancini Celestine H
Mancini Celestine H
0
Great
Slika Hanoi Vincity
Hanoi Vincity
Slika Hanoi Vincity
Hanoi Vincity
0
Slika Damjan Harisch
Damjan Harisch
Slika Andrej (Andy) Brodnik
Andrej (Andy) Brodnik
1