Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?

29. maja 2018 je na MIZŠ ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič javno prejela Poročilo strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in  srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS). Skupino RINOS je ministrica imenovala v letu 2016.

Povezave:

Poročilo obsega nekaj več kot 100 strani. Poleg analize stanja v Sloveniji in 16 državah po svetu, opisa računalniškega mišljenja ter priporočil pri izdelavi kurikuluma računalništva in informatike v OŠ in SŠ poročilo zajema tudi predloge za nadgradnjo in nujne spremembe obstoječega stanja v izobraževanju, in iscer:
  1. UČNI NAČRTI: Uvesti temeljne vsebine RIN v kurikul vrtcev ter učne načrte osnovne in srednjih šol ter pri tem razvijati zavedanje vzajemnega vpliva med tehnologijo in družbo.
  2. PREVERJANJE: Zagotoviti celovito preverjanje opismenjevanja in uporabe tehnologij v okviru vseh predmetov skladno z obstoječimi učnimi načrti.
  3. UČITELJI: Postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in nadaljnje strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju RIN. 
  4. DELEŽNIKI: Vzpostaviti sistema odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN.
Na tem mestu lahko zapišete svoje komentarje ali predloge na objavljeno poročilo.

Elenco delle discussioni. Visualizzazione di 8 discussioni su 8
Stato Discussione Iniziato da Ultimo intervento Repliche Azioni
Immagine SEO Consultant
SEO Consultant
Immagine SEO Consultant
SEO Consultant
0
Immagine OBC OBCTOP
OBC OBCTOP
Immagine OBC OBCTOP
OBC OBCTOP
0
Immagine Sneha Kruhi
Sneha Kruhi
Immagine Sneha Kruhi
Sneha Kruhi
0
Immagine Boihin Selalu
Boihin Selalu
Immagine Boihin Selalu
Boihin Selalu
0
Tks sir
Immagine Doan Pham
Doan Pham
Immagine Doan Pham
Doan Pham
0
ok
Immagine Mancini Celestine H
Mancini Celestine H
Immagine Mancini Celestine H
Mancini Celestine H
0
Great
Immagine Hanoi Vincity
Hanoi Vincity
Immagine Hanoi Vincity
Hanoi Vincity
0
Immagine Damjan Harisch
Damjan Harisch
Immagine Andrej (Andy) Brodnik
Andrej (Andy) Brodnik
1