Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?

29. maja 2018 je na MIZŠ ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič javno prejela Poročilo strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in  srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS). Skupino RINOS je ministrica imenovala v letu 2016.

Povezave:

Poročilo obsega nekaj več kot 100 strani. Poleg analize stanja v Sloveniji in 16 državah po svetu, opisa računalniškega mišljenja ter priporočil pri izdelavi kurikuluma računalništva in informatike v OŠ in SŠ poročilo zajema tudi predloge za nadgradnjo in nujne spremembe obstoječega stanja v izobraževanju, in iscer:
  1. UČNI NAČRTI: Uvesti temeljne vsebine RIN v kurikul vrtcev ter učne načrte osnovne in srednjih šol ter pri tem razvijati zavedanje vzajemnega vpliva med tehnologijo in družbo.
  2. PREVERJANJE: Zagotoviti celovito preverjanje opismenjevanja in uporabe tehnologij v okviru vseh predmetov skladno z obstoječimi učnimi načrti.
  3. UČITELJI: Postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in nadaljnje strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju RIN. 
  4. DELEŽNIKI: Vzpostaviti sistema odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN.
Na tem mestu lahko zapišete svoje komentarje ali predloge na objavljeno poročilo.

Megbeszélések listája. 8 megbeszélésből 8 megjelenítése
Állapot Vita Indította Utolsó hozzászólás Válaszok Műveletek
Kép
SEO Consultant
Kép
SEO Consultant
0
Kép
OBC OBCTOP
Kép
OBC OBCTOP
0
Kép
Sneha Kruhi
Kép
Sneha Kruhi
0
Kép
Boihin Selalu
Kép
Boihin Selalu
0
Tks sir
Kép
Doan Pham
Kép
Doan Pham
0
ok
Kép
Mancini Celestine H
Kép
Mancini Celestine H
0
Great
Kép
Hanoi Vincity
Kép
Hanoi Vincity
0
Kép
Damjan Harisch
Kép
Andrej (Andy) Brodnik
1