Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?

29. maja 2018 je na MIZŠ ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič javno prejela Poročilo strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in  srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS). Skupino RINOS je ministrica imenovala v letu 2016.

Povezave:

Poročilo obsega nekaj več kot 100 strani. Poleg analize stanja v Sloveniji in 16 državah po svetu, opisa računalniškega mišljenja ter priporočil pri izdelavi kurikuluma računalništva in informatike v OŠ in SŠ poročilo zajema tudi predloge za nadgradnjo in nujne spremembe obstoječega stanja v izobraževanju, in iscer:
  1. UČNI NAČRTI: Uvesti temeljne vsebine RIN v kurikul vrtcev ter učne načrte osnovne in srednjih šol ter pri tem razvijati zavedanje vzajemnega vpliva med tehnologijo in družbo.
  2. PREVERJANJE: Zagotoviti celovito preverjanje opismenjevanja in uporabe tehnologij v okviru vseh predmetov skladno z obstoječimi učnimi načrti.
  3. UČITELJI: Postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in nadaljnje strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju RIN. 
  4. DELEŽNIKI: Vzpostaviti sistema odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN.
Na tem mestu lahko zapišete svoje komentarje ali predloge na objavljeno poročilo.

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of SEO Consultant
SEO Consultant
Picture of Юрій Маленко
Юрій Маленко
2
Picture of OBC OBCTOP
OBC OBCTOP
Picture of OBC OBCTOP
OBC OBCTOP
0
Picture of Sneha Kruhi
Sneha Kruhi
Picture of Sneha Kruhi
Sneha Kruhi
0
Picture of Boihin Selalu
Boihin Selalu
Picture of Boihin Selalu
Boihin Selalu
0
Tks sir
Picture of Doan Pham
Doan Pham
Picture of Doan Pham
Doan Pham
0
ok
Picture of Mancini Celestine H
Mancini Celestine H
Picture of Mancini Celestine H
Mancini Celestine H
0
Great
Picture of Hanoi Vincity
Hanoi Vincity
Picture of Hanoi Vincity
Hanoi Vincity
0
Picture of Damjan Harisch
Damjan Harisch
Picture of Andrej Brodnik
Andrej Brodnik
1