Letos geografije ne bo na NPZ

Letos geografije ne bo na NPZ

Igor Lipovšek st. -
Кількість відповідей: 0
Ministrstvo je objavilo seznam šol, na katerih bodo letos (poleg SJK/MAD/ITA in MAT) preverjali TJ, GU, BI, FI, NIS. Geografije, na srečo nekaterih in na žalost drugih, ni med letošnjimi predmeti.
Kaj nam je storiti? 
Na študijskih srečanjih me je razveselilo, da so nekateri kolegi prostovoljno, čeprav njihova šola ni bila izbrana, devetošolcem ponudili pisanje NPZ iz geografije.  Za občutek o znanju letošnjih devetošolcev jim lahko ponudite majski NPZ. 
Lahko ugotavljate, kako se pri za letos izbranem predmetu vaši kolegi in učenci drugače lotevajo predmeta. 
Lahko junija pogledate rezultate  učencev vaše šole in ugotovite, katera dejstva in (ne)znanje učencev mogoče veljajo tudi pri predmetu geografija.
Lahko...