Učenje veščine KM - razlikovanje med dejstvom in mnenjem

Zadeva: Učenje veščine KM - razlikovanje med dejstvom in mnenjem

par Tanja Rupnik - Vec,
Nombre de réponses : 0
Sanja zdravo,

še razmišljanja na vaše vsebinske zagate:
2.1 --> argument ali mnenje? Tako kot pogosto v družboslovju: različni avtorji o tem različno. Večina meni ljubih avtorjev (Halpern, Bowel in Kemp itd.) bi vam pritrdili: strukturno gledano lahko gre za argument (ne glede na kakovost!!). Argument je namreč skupina trditev, med katerimi vlada naslednji odnos: trditev, ki je sklep, je podprta s trditvami, ki se nanašajo na razloge za sprejetje sklepa. (plastiko je treba prepovedati (sklep), ker škodljivo vpliva na okolje (premisa)). Drugi avtorji pa bi trdili, da je za argumentacijo pomembno še, da obstaja ozadni motiv nekoga v nekaj prepričati (ti avtorji bi soglašali s tem, da če tega motiva ni, ne gre za argument, pač pa za mnenje). (potem je še tretja skupina, ki že argument opredeli drugače, a sama ne uporabljam tega koncepta).
Za učence v OŠ je dovolj, da razumejo argument takole: Argumentiraš takrat, kadar trdiš da je nekaj res in pri tem navedeš razloge, zakaj meniš tako.
Indikatorji argumenta so besedice kot  "ker, torej, sledi .... " 
Pomembno je še razlikovati argument od razlage: razlagamo pojave/dogodke ..., ki so se že zgodili ali se kontinuirano dogajajo, argumentiramo pa takrat, kadar obstaja dilema, vprašanje, spor oz. o trditvi, ki je vsaj deloma sporna in se v njeno resničnost vsaj nekdo podvomi.
2.2. --> gre za mnenje (dejstva so preverljiva, napovedi, ocene po različnih modelih niso - dejstvo v tem primeru je, da strokovnjaki po nekem modelu z veliko gotovostjo trdijo ... visoke verjetnosti ne gre zamenjati z dejstvom)
2.3. --> ta skupina trditev lahko funkcionira kot argument, znotraj nje pa učenec  išče trditve, ki se nanašajo na dejstvo, mnenje, statistiko, logične izpeljave --> to je že vidik vrednotenja, ne zgolj analize. V vašem primeru npr: Nek oceanolog je izjavil (dejstvo je, da je izjavil), da je kar bilijonu (!) ljudi na Zemlji ocean vir vsakodnevne hrane (mnenje oceanologa: ključno vprašanje: kako kredibilno/relevantno je mnenje/presoja/ocena oceanologa o tem, kakšen procent populacije se hrani "z oceanom"?).
Analize z diagramiranjem argumentov so lahko zelo zabavne, pri čemer je pomembno poudariti, da so pravilne lahko različne diagramske rešitve argumenta (torej odgovor na vprašanje, kaj funkcionira v nekem tekstu kot premisa in kaj kot sklep ali - v hierrarhični zgradbi kot delen sklep, še bolj pa presoja posameznih trditev z vidika resničnosti in relevantnosti)
LP