aktivno državljanstvo/ projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola

aktivno državljanstvo/ projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola

von Mojca Ogorelc -
Anzahl Antworten: 0

Pozdravljeni,

v letošnjem šolskem letu smo izvedli več aktivnosti v okviru evropskega projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta - EPAS in Evrošola.

Naša šola - Ekonomska in trgovska šola Brežice v šolskem letu 2019/2020 tretje leto sodeluje v projektu. Program projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola predstavlja spoznavanje ter ozaveščanje o Evropski uniji, vodi in koordinira ga Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani in je namenjen srednjim šolam v Sloveniji. Vsebine in aktivnosti programa so namenjene dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski demokraciji, pridobivanju znanj o Evropski uniji in Evropskem parlamentu ter usposabljanju mladih za aktivno državljanstvo. Prav tako projekt omogoča in ponuja razvijanje aktivnega državljanstva pri dijakih in pomembno  prispeva k večji politični participaciji mladih. Na šoli smo izvajali naslednje aktivnosti:

- Šola pripravi in izvaja izobraževalne dejavnosti za ozaveščanje dijakov o evropski parlamentarni demokraciji in političnem odločanju. Dijaki pridobijo znanja in kompetence za oblikovanje aktivnega in odgovornega evropskega državljanstva. Z dijaki pri pouku predelamo različna učna gradiva posameznih modulov in politik o EU.

Šola je vzpostavila info točko o Evropskem parlamentu in Evropski uniji na šolski spletni strani in v Evropskem kotičku, ki se nahaja v 1. nadstropju šole.

- Šola organizira obisk Hiše Evropske unije, ki vključuje predstavitev Evropske unije in Evropskega parlamenta z aktivnim sodelovanjem dijakov in ogled stalne interaktivne razstave Doživi Evropo.

- Šola sodeluje na dogodkih, ki potekajo v obliki razprav z evropskimi poslanci in drugimi gosti o različnih tematikah Evropske unije, ki jih pripravlja Informacijska pisarna.

- Šola pripravi slavnostni dogodek ob dnevu Evrope (9. maj) in v okviru obeleževanja dogodka izvede raznolike vsebine. V letošnjem šolskem letu bomo izvedli obeležitev dogodka na daljavo zaradi izrednih razmer. V aktivnosti so vključeni vsi dijaki šole.

- V novembru 2019 smo se z dvema dijakinjama in mentorico projekta, profesorico Mojco Ogorelc udeležili srečanja Evrošole v Evropskem parlamentu, v Strasbourgu.

- Letos smo se z dijaki udeležili tekmovanja Evrošola, v kvizu o Evropski uniji, debati in predstavitvi aktualnega družbenega problema.

Projekt smo predstavili na letošnjem Informativnem dnevu ter pripravili za udeležence tudi nagradni kviz.

O aktivnostih projekta poročamo v različnih objavah na šolski spletni strani www.etrs.si, lokalnih medijih in instagram profilu projekta solaambasadorkaep.etrs.

- Z dijaki ambasadorji aktivno urejamo ter dopolnjujemo Evropski kotiček z različnimi gradivi o Evropski uniji.  

Projekt in vsebine so pri dijakih priljubljene, dijaki pa so aktivni pri vključevanju in izvajanju različnih dejavnosti in vsebin projekta. Še posebej imajo radi objave na instagramu projekta solaambasadorkaep etrs. V okviru letošnjega virtualnega obeleževanja Dneva Evrope smo našim dijakom predstavili evropske poslance, dijaki so ustvarjali na temo življenja v Evropsku uniji in se seznanjali z aktualnimi vsebinami. Projekt omogoča veliko možnosti razvijanja aktivnega državljanstva in pomembno prispeva k dvigu politične kulture in participacije mladih. Veliko idej o evropskih vsebinah, ki jih lahko uporabite pri pouku najdete v kotičku za učenje na povezavi:  https://europa.eu/learning-corner/home_sl, na povezavi https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_sl pa so pripravljena zanimiva različna učna gradiva za različna starostna obdobja učencev.

Povezave o projektu in naših aktivnostih:

https://www.etrs.si/projekt-sola-ambasadorka-evropskega-parlamenta-epas/

https://www.etrs.si/2020/03/02/aktivni-dijaki-ambasadorji/

https://www.etrs.si/2020/05/09/dan-evrope-na-etrs/

http://mojtest123.splet.arnes.si/predstavitve-evropskih-poslank-in-poslancev/

https://www.youtube.com/watch?v=4-khjTs3vOg

https://www.instagram.com/solaambasadorkaep.etrs/


S prijaznimi pozdravi,

Mojca Ogorelc