RTV vsebine in Oddaja Izodrom

Odg: RTV vsebine in Oddaja Izodrom

Katarina Podbornik -
Кількість відповідей: 0

Že v prvih dneh izvajanja izobraževanja na daljavo se je vključila tudi RTV Slovenija. RTV vključuje različne vsebine za učence, povezuje se z učitelji razrednega pouka in obenem vključuje nekatere sklope, ki so povezani z učnimi načrti posameznih predmetov.

V sodelov@lnici Razredni pouk smo skušali nakazati nekaj korakov in možnosti, kako vključevati RTV vsebine v delo razrednega pouka. Za to obstajajo tri možnosti (oddaje iz arhiva RTV;  oddaje, ki so na sporedu vsak dan; oddaje Izodroma), ki smo jih nakazali tudi s priloženim plakatom. Primere sklopov lahko najdete v poglavju Izobraževanje na daljavo na razredni stopnji z RTV vsebinami.

Vsekakor pa učitelj, ki vnaprej načrtuje delo učencev in je usmerjen v cilje, želi te vsebine poznati vnaprej. V kolikor želimo vsebine RTV smiselno vključevati v delo učenca na daljavo, ne sme RTV biti nekaj za zraven ali le popestritev, pač pa naj bo to vir, s pomočjo katerega se učenec uči in pridobiva znanje. Npr.: učencem naročite naj si pogledajo neko oddajo, ki bo na sporedu v določenem terminu. Oddajo naj spremljajo z namenom, da bodo dobili odgovor na vprašanje …, da bodo spoznali …., da bodo videli postopek … ipd. Nato jim podate navodilo, da po ogledu oddaje samostojno nadaljujejo z delom (narišejo skico, miselni vzorec, še kaj raziščejo, pripravijo podobno oddajo za sošolce in jo objavijo na dogovorjeni povezavi …).

Da bi vsaj delno lahko odgovorili na vaš pomislek glede vnaprejšnjega poznavanja oddaj, sedaj RTV na SIO.Si objavlja krajše opise napovedanih oddaj. Do njega lahko dostopate na   https://sio.si/2020/04/06/na-tv-slovenija-od-ponedeljka-do-petka-poseben-program-za-otroke-in-mlade/. 

Delno lahko vašo dilemo rešite tako, da učence pozovete k ogledu oddaje za nazaj. Npr. danes (7. 4. 2020) je bila predstavljena tema denar. Oddaje dnevno nalagajo v arhivu oddaj RTV in jih lahko uporabite kasneje.