Medpredmetno povezovanje

Odg: Medpredmetno povezovanje - OŠ Miren

od Tomaž Krivec -
Število odgovorov: 0

Na naši šoli (Miren) smo pripravili ND za predmetno stopnjo o vodi - tema je bila reka Vipava. Vsak od učiteljev je pripravil delovne naloge in vodil učence glede na njegovo strokovno področje. ND je potekal na terenu ob reki in v kemijski učilnici, kjer so izvajali poskuse. Vse skupaj je obsegalo 5 učnih ur, učenci so vsako uro zamenjali učitelja in lokacijo. Prilagam tudi moj delovni list.